Để là một “người tiêu dùng thông thái” khi phải bỏ một số tiền lớn mua một sản phẩm, bạn cần lưu ý cách nhận biết cơ bản hàng chính hãng của thương hiệu ATB qua các hình ảnh được mô tả trong hình: